Η Διακήρυξη της Κεσσάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ...

22/8/16

Στοιχεία για χρηματοδότηση ΜΚΟ

Ορισμένα στοιχεία έδωσε η υφυπουργός Εργασίας για τη χρηματοδότηση ΜΚΟ για το προσφυγικό σε απάντηση επερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Δείτε παρακάτω.


Σε απάντηση ερώτησης η αναπληρώτρια Υπουργός κατέθεσε πίνακα με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ για δράσεις παροχής υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευπαθών ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών.
Επισημαίνεται ότι αναφέρονται τα συμβασιοποιημενα ποσά κι όχι στα τελικά επιλέξιμα που θα δοθούν στους φορείς και θα προκύψουν μετά τον πλήρη έλεγχο των υποβληθέντων παραστατικών δαπανών.

Φορέας υλοποίησης
Έργο
Διάρκεια Έργου
Ποσό Χρηματοδότησης
Α.Μ.Κ.Ε. «Ηλιαχτίδα»
Λειτουργία διαμερισμάτων για
φιλοξενία αιτούντων άσυλο στη
Λέσβο (10 κλίνες)
01/03/2015-31/5/2015
13.000,00€
Α.Μ.Κ.Ε. «Άρσις-
Κοινωνική
Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων»
Λειτουργία Ξενώνων φιλοξενίας
για οικογένειες και
ασυνόδευτους ανηλίκους καθώς
και διαμερισμάτων (συνολική
δυναμικότητα 140 κλίνες)
01/03/2015-31/5/2015
349.000,00€
Α.Μ.Κ.Ε. «Αποστολή»
Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων ανηλίκων (20
κλίνες)
01/03/2015-31/5/2015
67.000,00€
Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»
Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων
(48κλίνες)
01/03/2015-31/5/2015
114.000,00€
Φιλανθρωπικό
Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας
01/03/2015-
27.000,00€
Σωματείο «Σύλλογος
Μερίμνης Ανηλίκων»
Ασυνόδευτων ανηλίκων (17 κλίνες)
31/5/2015

A.M.Κ.Ε.
«Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.
Νόστος» (Αθήνα)
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας
οικογενειών αιτούντων άσυλο
(70 κλίνες)
01/03/2015-31/5/2015
122.000,00€
Μη Κερδοσκοπικό
Σωματείο «PRAKSIS»
Λειτουργία διαμερισμάτων για
φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λέσβο
(120 κλίνες)
01/03/2015-31/5/2015
108.000,00€

Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός»
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο (286 κλίνες)
01/01/2015-30/4/2015
330.000,00 €
Ν.Π.Ι.Δ «Ελληνικό
Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες»
Παροχή υπηρεσιών υποδοχής
καθώς και βραχεία στεγαστική
συνδρομή σε νεοεισερχομένους
υπηκόους τρίτων χωρών
01/01/2015-30/9/2015
330.000,00 €
Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό σκέλος)
Α.Μ.Κ.Ε. «Αποστολή»
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας
Ασυνόδευτων ανηλίκων (20
κλίνες)
01/06/2015-31/12/2015
177.000,00€
Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας
Ασυνόδευτων ανηλίκων
(48κλίνες)
01/06/2015-31/12/2015
314.000,00€
Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων»
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας
Ασυνόδευτων ανηλίκων (17
κλίνες)
01/06/2015-31/12/2015
73.000,00€
Α.Μ.Κ.Ε. «Άρσις-
Κοινωνική
Οργάνωση
Υποστήριξης Νέων»
Λειτουργία Ξενώνων φιλοξενίας
για οικογένειες και
ασυνόδευτους ανηλίκους καθώς
και διαμερισμάτων (συνολική
δυναμικότητα 140 κλίνες)
01/06/2015-31/12/2015
957.000,00€
Α.Μ.Κ.Ε.
«Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.
Νόστος»
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας
οικογενειών αιτούντων άσυλο
(70 κλίνες)
01/06/2015-31/12/2015
326.000,00€
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «PRAKSIS»
Λειτουργία διαμερισμάτων για
φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λέσβο
(120 κλίνες)
01/06/2015-31/12/2015
295.000,00€
Α.Μ.Κ.Ε. «Ηλιακτίδα»
Λειτουργία διαμερισμάτων για
φιλοξενία αιτούντων άσυλο στη
Λέσβο (10 κλίνες)
01/06/2015-31/12/2015
38.000,00€
Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «PRAKSIS»
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο (286 κλίνες)
Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας
Ασυνόδευτων ανηλίκων (24
κλίνες)
01/05/2015-31/12/2015
01/09/2015-31/12/2015
670.000,00€ 86.000,00€
Α.Μ.Κ.Ε. «Μεταδραση»
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
και διαμεσολάβησης στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών στον
01/09/2015-31/12/2015
145.000,00€

Ελαιώνα και συνοδεία
ασυνόδευτων ανηλίκων σε
δομές


Α.Μ.Κ.Ε. «Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.
Νόστος»
Παροχή υπηρεσιών για την
καθημερινή λειτουργία του
χώρου προσωρινής φιλοξενίας
υπηκόων τρίτων χωρών στον
Ελαιώνα
01/09/2015-31/12/2015
570.000,00€

Για το σύνολο των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων υπογράφεται προγραμματική σύμβαση με τον φορέα υλοποίησης, στην οποία γίνεται λεπτομερής αναφορά στην υλοποίηση του έργου, τον προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης και τις υποχρεώσεις του φορέα.  Επιπλέον, διενεργείται πλήρης οικονομικός έλεγχος, καθώς και έλεγχος του φυσικού αντικειμένου του έργου, από αρμόδιες επιτροπές παρακολούθησης που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό. Περαιτέρω, το σύνολο των ανωτέρω φορέων είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, το οποίο τηρείται στην  αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Για το 2016, όπως είχε απαντηθεί, προγραμματίστηκε να διατεθεί για δράσεις παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ασυνόδευτων ανηλίκων και υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας, το υπόλοιπο ποσό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 569.834,34€.
Στον τακτικό προϋπολογισμό του 2016 είχαν εγγραφεί 3.000.000 € για προγράμματα υποδοχής και φιλοξενίας δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Σημειωτέον ότι η χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους ήταν αναγκαία, προκειμένου να καλυφθεί το κενό μεταξύ της λήξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους πρόσφυγες και της έναρξης του νέου σχετικού προγράμματος. Ενδεχομένως το σύνολο των ανωτέρω ποσών να μην ανατεθεί αποκλειστικά σε ΜΚΟ αλλά και σε άλλους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Πρόθεση του υπουργείου και της κυβέρνησης, όπως είχε απαντήσει η αναπληρώτρια Υπουργός, ήταν να αναμορφωθεί πλήρως το καθεστώς που διέπει την Κοινωνική Αλληλεγγύη και τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτήν με έναν νόμο-πλαίσιο, ιδρυτικό του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.