Η Διακήρυξη της Κεσσάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ...

30/1/16

Η Διακήρυξη της Κεσσάνης (τουρκικά)

İŞÇİ, ÖĞRENCİ VE DİĞER KİTLE ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN BULUŞMASI
                                                            KEŞAN 24.01.2016
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’DAN  İŞÇİ SENDİKALARINA. FEDERASYONLARA, GENÇLİK ÖRGÜTLERİNE, POLİTİK PARTİ VE ÖRGÜTLERE
ÜLKELERİMİZDE  YAŞAYAN GÖÇMENLERLE HALKLARIMIZ  ARASINDAKİ DOSTLUK VE KARDEŞLİĞE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA


 Ocak 2016 yılında ilk defa işçi, gençlik ve kitle örgütleri olarak sınırlarımızın buluştuğu meriç’in iki yakasında bir araya gelerek emperyalist savaşlara, hükümetlerin, ve IŞID ın katliamlarına ve göçmenlerin egede katledilmesine karşı gösteriler gerçekleştirdik.

Ocak ayının daha ilk günlerinde Egede, Kürdistan’da ve Suriye’de yaşamını kaybedenlerin sayısı yüzlerin üstündedir.  

Suçluları biliyor ve tanıyoruz. NATO üyesi ülkeler, AB ve bölgenin gerici yönetim ve burjuva sınıfları halkı düşman ilan ederek; ordularıyla, ve diğer kuvvetleriyle devlet terörüne, müdahalelere ve savaşlara başvurmaktadırlar.

Bütün bunların nedenlşerinide biliyoruz. Enerji kaynaklarını kontrolleri altına almak ve politik egemenlik kurmaktır. Emperyalistler bölge gericiliklerinide yedekleyerek bölgeyi,“büyük” Ortadoğu yu, Afrika’yı savaşların, çatışmaların, dinsel karanlıkların, kardeş kavgalarının ve milliyetçi kışkırtmaların merkezi yapmaya çalışıyorlar. Ukrayna dan, Suriye ye, Afganistan dan Irak a kadar bunlar yaşanmaktadır. Bu savaş ve politikaların kurbanı olan halklar ise ülkelerini terk etmekte ve  göçmen olarak yollara düşmektedir.


Bu ekonomik ve askeri savaşlardan dolayı gündeme gelen büyük göç dalgaları sonucu bölgemizin deniz ve kara sınırları göçmen mezarlıklarına dönüşmüştür. Binlerce insan felaketlerin yaşanmakta olduğu bölgeleri terk ederken insanlık dışı sömürülere maruz kalmakta bir çoğu ege ve akdeniz de yaşamlarını kaybetmektedir. Savaşlar ve bombardımanlar durmadıkça göçler devam edecektir.
Göçmenlerle dayanışma içinde olduğumuzu dile getiriken AB nin, Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin göçmen politikalarınıda protesto ediyoruz.
AB ve üye ülkelerle, Türkiye hükümeti konuya ilişkin insanlık dışı önlemleri gündeme getiriyorlar. Sınırların kapatılması politikası katliamlara neden olmak ve onay vermek anlamına gelmektedir. Savaştan kaçan göçmenler göç yolunda yeniden ölümle ve insanlık dışı sömürülerle karşılaşmaktadır. Göçmenler zorlu ve tehlikeli yolculuklardan sonra gittikleri yerlerde ise  insani ve demokratik haklardan ve saygıdan yoksun, ırkçı, yabancı düşmanı tutumların kurbanı olmakta ve beslenme, barınma, ve sağlık sorunları yaşadıkları toplama kamplarına doldurulmaktadırlar.
Ülkelerimizin işçi- emekçi ve halk hareti olarak savaşların halklara felaketler getirdiğini söylüyor ve göçmen ve ilticacıların kardeşlerimiz olduğunu vurguluyoruz. Göçmen kitlelerini her türlü haktan yoksun ucuz işgücü ordusu olarak gören ve kullanan ekonomik oligarşidir.
Biz eşit hak, onurlu ve barışçıl bir yaşam istiyoruz.
Bu nedenle;
-Ülkelerimizin NATO-ABD-AB nin savaşları içinde yer almasına karşı çıkıyoruz.
- Güneydoğuda türk ordusunun yaptığı operasyonların, türk ve kürt devrimcilerine, sol hareketlere yönelik terörün hemen durdurulmalı,
-NATO ya ve hertürlü emperyalist ülke ve birliğe bağlı üsler kapatılmalı,
-AB, Yunanistan ve Türkiye göçmen karşıtı politika ve önlemlere son vermelidir.
Taleplerimiz
-Yoksulluk, savaş ve baskılardan kaçan göçmenlere kapılar açılmalı geçişleri güvenlik altına alınmalıdır.
-Egede ,ilenen suçlara son verilmelidir. Yunan ve Frontex e bağlı sınır kuvvetlerinin operasyonları son bulmalıdır. Avrupa sınırlarını koruyacak güvenlik güçleri oluşturulmasına hayır.
-Meriç te kurulan tel örgüden duvar yıkılmalıdır. Avrupanın hiç bir ilkesine bu duvarlar yapılmamalıdır. Avrupanın bekçiliğine hayır.
-Toplama kamplarına ve benzeri tüm önlemlere hayır. Göçmen sorununu askeri önlemlere indirgeyen politikalara hayır.
-Göç hakkının suç olmaktan çıkarılması. Ekonomik ve politik göçmenlere her türlü hak ve yasal statünün tanınması.
-Göçmenleri Türkiye ve Yunanistan da tutmak amacıyla yapılan planlar çerçevesinde  para verilmesine hayır.
-Göçmenlere yardım eden gönüllülere yönelik cezai soruşturmaların son bulması. Göçmenlere yardımın suç olmaktan çıkarılması.
-Dublin anlaşmasının iptal edilmesi. İltica hakkı tanınması.
-Göçmen ve ilticacıların şebekelere karşı güvence altına alınması. Yaşlılara sosyal haklar tanınması ve bakımlarının üstlenilmesi.
-İnsani şartlar içeren konutlar sağlanması, toplumsal ve sosyal destekler ve iş olanaklarının sağlanması.
Biz Yunanistan ve Türkiye nin işçi ve emekçi hareketleri olarak göçmenlerle dayanışma içinde olduğumuzu, bölgemizde ve tüm dünyada barış için mücadele ettiğimizi duyuruyoruz.
Keşan 24. 01. 2016a