Η Διακήρυξη της Κεσσάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ...

7/2/17

Announcement for the refugees' struggle in Helliniko FARSI, ENGLISH, GREEK

ما با مبارزه پناهندگان در الینیکو استاده هستیم . ما از خواسته های انها تا قانع شوند . ما خشونت پولیس ، تهمت توسط روز نامه نگاران و گفته های وزیرمهاجرین را محکوم میکنیم . ما به خوبی از مبارزه پناهندگان در الینیکو آغاز کرده بودند اگاه هستیم . که در روز شنبه 4/2 رد نظر گرفت . خواسته های انها که عبارتند از جای که انها زندگی میکنند یعنی در کمپ ها مانند بیس بال و دیگر کمپ ها که با هم یک جا عمل کردند . و همچنان میدانیم که هیچ کسی نمیتواند از انها باز پرسی نماید یا خبر گیرا باشد و همچنان از DRC که مسئول وزارت دنمارک برای تغذیه غذا هستند.  هیتی از هماهنگی اتحادیه های کارگران و اتحادیه های دانشجویان و گروه های دیگر از الینیکو در صبح روز یکشنبه دیدار کردند . پناهندگان به ما اجازه دادند تا وارد کمپ شویم برخلاف دیگر روز ها گذشته . وزارت مهاجرین و پولیس اجازه نمیدادند که خبرنگاران وارد کمپ ها شوند و به انها پناهندگان اجازه دادند . هیت ما با یک هیت نمایندگی از زنان پناهنده ملاقات کردیم . و با انها بحث کردیم انها مشکلات خود را به همرایی خواسته های شان با ما در میان گذاشتند.  انها ماه است که در خیمه ها زندگی میکنند انها چادر ها را تقسیم بندی کردند و چادر های خود را با خیمه های خود با طناب بسته اند . همه جا پر از موش هاست در انجا که مواد غذایی شان از طرف DRC داده میشود . و ان غذا های که مربوط به تغذیه کودکان می‌شود که هیچ قابل خوردن نیست. آنها غذا میدهند که هیچ غذا مناسب اطفال نیست . و هیچ مواد بهداشتی برای انها وجود ندارد انها اب گرم برای حمام کردن ندارند و نمی توانند اطفال شان را با اب سرد شستشو نمایند . و همه اطفال شان بیمار است . هیچ جای برای شستن لباس وجود ندارد . و یا اب گرم . اطفال به مکتب رفته نمی توانند . انها هیچ داکتران درست در اختیار ندارند . و هیچ از بس ها استفاده کرده نمی توانند چون پول تکت بس را ندارند اگر در بس ها بروند جریمه میشوند انها برای زیستن خانه های خالی که در شهر هاست نیاز دارند . برای انها باید مرزا ها باز شود .انها حق زندگی کردن در شهر ها را دارند . در بین شان اطفال نوزاد وجود دارد . هیت زنان پس از ارایه مشکلات شان با ما صحبت کردند و به نمایندگی از هماهنگی ما حمایت از ما به مبارزه خود وعده ادامه دادند . ما فکر میکنیم این مبارزه یک مبارزه عادلانه است برای خق خواهی . از انجا که ما به خوبی مشکلات همه پناهندگان که ساکن این کشور هستند و پناهندگان که در الینیکو در شرایط بد زندگی می‌کنند میدانیم در صبح روز دوشنبه وزیر مهاجرین اقایی مضلاس با یک دسته پولیس ضد شورش که میهواستند در را به زور باز کنند و یک دسته پولیس دیگر در کنار جاده استاده بود . و همچنان با سعی خشونت امیز به لت کوب پناهندگان پرداختند حتی اطفال کوچک را در مقابل وزیر مهاجرین رخمی کردند . وزیر مهاجرین با اظهارات در مقابل کمره ها گفت تعداد کمی پناهندگان یک جاشد و از غذا خوردند خود داری کردند او همچنان گفت ما برای اطفال پناهندگان بس روان کردیم تا به مکتب بروند ولی انها از رفتن امتنا ورزیدند در حال که نا برای اطفال خود بس نداریم .  انها را به صنف های بعداز ظهر روان نکردند چه رسد به بس و همچنین تهدید وزیر مهاجرین تین بود که اعتصاب غذایی پایان دهد و این کمپ را ترک کنید . همچنان گفت این یک اعتصاب غذایی دروغین است . وزیر مهاجرین اقایی مضلاس با یک دسته از نمانیدگان کمپ جلسه کرد که ساعت ها طول کشید او به انها وعده یک آب گرم کن 600 لیتر و تبدیل غذا داد و شاره به DRC کرد . همچنان گفت که ابن کمپ تا 3 ماه بعدی باید تخلیه شود و پناهندگان باید به کمپ های دیگر خارج از شهر منتقل گردد . وزیر مهاجرین از احزاب رسانه ها و از رئیس ND گایراکوس میتسوتاکیس و از پولیس ضد شورش استفاده نمود برای حفظ خود ولی انها نمیخواستند با پولیس یونان دگیری کنند . وزیر مهاجرین از تلویزیون دولتی ERT و جبرنگاران حاظر واز خبر نگاران رادیو و تلویزیون ها دیگر برای بدنامی پناهندگان استفاده نمودند تا انها را وحشی معرفی نماید . ظاهرا یک روزنامه نگار می گوید به رادیو خبری غذا انها خوب است درحالیکه حتی خورده هم نمیشود . در تلویزیون ها نشان دادند که پناهندگان به وزیر ضربه زده در حال که پولیس به روی یک کودک ضربه می زند . انها گفتند پناهندگان اطفال شان را به هوا به سوی وزیر و هیچ تلویزیون از اطفال نوزاد نشان نداد انها همچنان میگویند که انها در روز یکشنبه یکجا شدند . در حال که حقیقت این است که انها در روز شنبه بهد از ظهر تظاهرات انها آغاز شده بود . انها گفتند که مبارزه انها اینقدر مشکل نبود . درحقیقت مشکلات ایجاد شده توسط نژادپرستان یونان ، سیاست بیگانه ، تصمیمات اتحاریه اروپا ، دولت یونان ، تمام حمایت از سرمایه داران و توافق نامه اروپا با ترکیه بوده است . پناهندگان در الینیکو به مبارزه ادامه می دهند . و ما همبستگی خود را در این مبارزه اعلان می کنیم . ما برای آزادی پناهندگان به این جنگ دراز مدت ادامه میدهیم بیدون در نظر گرفتن ملیت و مذهب . انسان باید زندگی کند در بهترین وضعیت  در خانه ها و مهمانخانه ها در شهر ها نه در جزیره ها و یا کمپ ها به محدودیت های اتحادیه اروپا .  ما میپرسیم برای جا به جای پناهندگان در خانه ها توسط دولت نه توسط NGO ها . پول که برای NGO ها داده شده باید برای خانه های که خالی است به مصرف برسد تا مهاجرین و کسانیکه بیکار هستند در انجا انتقال یابد . · تغذیه، حرارت، مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش، مشیت اجتماعی برای پناهندگان، با همان حقوق در کار، تحصیل و بیمه. مراقبت از گروه های آسیب پذیر و کودکان بی سرپرست صورت گیرد .  · پناهندگی و حمایت از پناهندگان . مرز های باز برای پناهندگان  .· لغو از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه . بدون مشارکت - هیچ تسهیل های کشور ما در ناتو، در جنگ و دخالت های امپریالیستی از اتحادیه اروپا . هماهنگی اتحادیه کارگران و اتحادیه دانشجویان و دیگر گروه ها 

گروه از همبستگی با پناهندگان و مهاجرین 

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των προσφύγων στο Ελληνικό
Ζητάμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους
Καταδικάζουμε τη βία της αστυνομίας, τη συκοφαντία δημοσιογράφων και τη στάση του Υπουργού της κυβέρνησης

Γνωρίζουμε τον αγώνα  που ξεκίνησαν οι πρόσφυγες στο Ελληνικό στο χώρο των αφίξεων το Σαββάτου 4/2 με την άρνηση λήψης φαγητού και επεκτάθηκε από την Κυριακή στο χώρο του μπέιζ μπολ  και το χώρο του χόκεϋ. Και την απόφασή τους να μην επιτρέψουν την είσοδο στο χώρο διαμονής τους των υπεύθυνων του Υπουργείου και της δανικής ΜΚΟ DRC που έχει αναλάβει τη σίτιση.
Αντιπροσωπεία του Συντονισμού για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό επισκέφτηκε την Κυριακή το πρωί το Ελληνικό. Οι πρόσφυγες μας επέτρεψαν την είσοδο στο χώρο των αφίξεων, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες φορές, που οι υπεύθυνοι του Υπουργείου και η αστυνομία απαγόρευαν την είσοδό μας στο χώρο, όπως επέτρεψαν και σε δημοσιογράφους.
Η αντιπροσωπεία μας συναντήθηκε και συζήτησε με αντιπροσωπεία προσφύγων γυναικών.  Μας παρουσίασαν τα προβλήματα που βιώνουν και τα αιτήματα της κινητοποίησής τους. Πολλοί από τους πρόσφυγες μένουν μήνες σε αυτό το χώρο, που το ίδιο το Υπουργείο τους έχει οδηγήσει και για τον οποίο μετά άρχισε να δηλώνει ότι πρόκειται για μη οργανωμένη δομή. Ο χώρος είναι ενιαίος χώρος και μένουν όλοι μαζί  μέσα σε σκηνές ή πάνω σε κουβέρτες, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν με σκοινιά φτιάξει πρόχειρα διαχωριστικά. Ανάμεσά τους κυκλοφορούν ποντίκια, το φαϊ ειδικά το τελευταίο διάστημα που ανέλαβε τη σίτιση η εταιρεία Γευσίνους δεν τρώγεται, ειδικά για τα παιδιά δεν υπάρχει κατάλληλο φαγητό, πάνες και άλλα είδη υγιεινής, δεν έχουν καθόλου ζεστό νερό και έτσι ειδικά τα παιδιά αρρωσταίνουν με το μπάνιο, ο χώρος δεν θερμαίνεται κανονικά, δεν έχουν όλο αυτό το διάστημα κάποιο χώρο ή ζεστό νερό για να πλένουν τα ρούχα τους, δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με το λεωφορείο γιατί τους γράφουν πρόστιμα, θέλουν ελεύθερη μετεγκατάσταση, να ανοίξουν τα σύνορα και να ζήσουν μέσα στις πόλεις. Στο χώρο των αφίξεων ζουν ακόμα και μωράκια λίγων ημερών.
Η αντιπροσωπεία των γυναικών μετά την παρουσίαση των προβλημάτων που βιώνουν, μας παρέδωσαν ένα χαρτί με τα αιτήματά τους για βελτίωση των συνθηκών. Εκ μέρους του Συντονισμού υποσχεθήκαμε στήριξη και συμπαράσταση στον αγώνα τους. 
Θεωρούμε τον αγώνα δίκαιο και τη μορφή σωστή. Γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πρόσφυγες που μένουν στη χώρα μας και τα ιδιαίτερα προβλήματα από τις συνθήκες διαβίωσης που έχουν οι πρόσφυγες στο Ελληνικό.
Τη Δευτέρα το πρωί στο χώρο των αφίξεων εμφανίστηκε ο Υπουργός Μουζάλας με συνοδεία μιας διμοιρίας ΜΑΤ, ενώ άλλη διμοιρία ΜΑΤ στάθμευε επί της παραλιακής. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου και οι αστυνομικοί επεχείρησαν βίαια να εισβάλλουν στο χώρο που ήταν συγκεντρωμένοι οι πρόσφυγες χρησιμοποιώντας κόφτη και κτυπώντας πρόσφυγες ακόμα και μικρά παιδιά μπροστά στον Υπουργό.
Ο Υπουργός έκανε δηλώσεις στις κάμερες για χειραγώγηση, υποκίνηση και μικρή συμμετοχή των προσφύγων στην κινητοποίηση (ενώ η αποχή από το συσσίτιο ήταν καθολική στις αφίξεις), ανέφερε ότι τα προσφυγόπουλα δεν μπαίνουν στα σχολικά να πάνε σε σχολεία, ενώ την ίδια ώρα τα δικά μας παιδιά δεν έρχονται σχολικά να τα πάρουν, (ενώ το Υπουργείο δεν έχει μεριμνήσει καν ούτε για ενημέρωση και εγγραφή στα σχολεία μαθητών, ούτε καν σε απογευματινά τμήματα όπως στους άλλους καταυλισμούς, πόσο μάλλον να στείλει σχολικά) και εκτόξευσε απειλές όπως : «Όποιος αισθάνεται καταπιεσμένος μέσα σε αυτή τη δομή, είναι ελεύθερος να φύγει και να υποστεί μετά τις όποιες συνέπειες της πράξης του» και άλλα περί του ότι δεν είναι απεργία πείνας η αποχή από το συσσίτιο.
Ο Μουζάλας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των προσφύγων, αποκλείοντας από αυτήν πρόσφυγα. Στην πολύωρη συνάντηση με τους πρόσφυγες δεν δεσμεύτηκε παρά μόνο ότι για την έλλειψη ζεστού νερού θα μπει ένα μπόιλερ 600 λίτρων για να μπορούν να πλένουν τα μωρά με ζεστό νερό. Για το θέμα της σίτισης παρέπεμψε στη ΜΚΟ, για τη διαμονή στο χώρο είπε ότι θα μεταφερθούν σε 3 μήνες σε άλλο χώρο χωρίς να αναφέρει που θα είναι αυτός και απαίτησε να ανοίξουν για τους κυβερνητικούς το χώρο .
Δεν μας προκαλεί πλέον καμιά εντύπωση η στάση της κυβέρνησης, των καθεστωστικών κομμάτων και των συστημικών ΜΜΕ. Όπως ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι δεν μπήκε στη Μόρια, γιατί θα χρειαζόταν διμοιρίες ΜΑΤ για προστασία και δεν ήθελε να απασχολήσει την ελληνική αστυνομία, έτσι και κυβέρνηση,  κρατική ΕΡΤ και πρόθυμοι δημοσιογράφοι σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και κανάλια, ξεσάλωσαν για να διαβάλουν τους πρόσφυγες και τους αγώνες τους.
Δήθεν έγκυροι δημοσιογράφοι λένε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι το φαγητό είναι καλό ενώ δεν το έχουν καν δοκιμάσει, στα κανάλια ότι οι πρόσφυγες χτύπησαν τον υπουργό σχολιάζοντας φωτογραφίες που δείχνουν αντίθετα ότι υπάρχει χτυπημένο παιδάκι στο μάτι από αστυνομικό και αστυνομικός να χτυπά ένα άλλο παιδί. Λένε ότι πετούσαν οι πρόσφυγες τα παιδιά τους στον αέρα ή τα έριχναν πάνω στον υπουργό και άλλα τερατώδη. Ενώ, τα κανάλια δεν έδειξαν καθόλου τις συνεντεύξεις που πήραν από πρόσφυγες με τα μωρά στην αγκαλιά που διηγούνται το δράμα τους και περιγράφουν τις συνθήκες που βιώνουν.  Ακόμα και η κρατική ΕΡΤ στην πρωινή της εκπομπή έλεγε ψευδώς ότι η κινητοποίηση στο Ελληνικό άρχισε μετά την επίσκεψη στο χώρο αλληλέγγυων την Κυριακή, ενώ είχε αρχίσει από το προηγούμενο απόγευμα, για να διαδώσει ότι  λέει και ο Υπουργός, ότι δηλαδή οι αλληλέγγυοι βάζουν τους πρόσφυγες σε αγώνα και όχι τα προβλήματα που ζουν.
Τα προβλήματα, που δημιουργεί η ρατσιστική, ξενοφοβική πολιτική και οι αποφάσεις  για την αντιμετώπιση των προσφύγων από την Ε.Ε., την κυβέρνηση, όλα τα κόμματα που  υποστηρίζουν τους καπιταλιστές και η συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, είναι οι "υποκινητές" του αγώνα των προσφύγων.
Ο αγώνας τον προσφύγων του Ελληνικού συνεχίζεται ! Και μεις θα συνεχίσουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτό τον αγώνα.
Παλεύουμε μαζί με τους πρόσφυγες, ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή, χώρα προέλευσης, για :
·         Ανθρώπινες συνθήκες στέγασης σε σπίτια και ξενώνες μέσα στις πόλεις. Όχι απομονωμένοι-γκετοποιημένοι σε καταυλισμούς με τους περιορισμούς που επιβάλλει η Ε.Ε..
·         Να λειτουργήσουν προγράμματα στέγασης σε σπίτια για όλους τους πρόσφυγες από το δημόσιο και όχι από τις ΜΚΟ. Τα χρήματα που καρπώνονται οι ΜΚΟ, να δοθούν ώστε να ενοικιαστούν τα χιλιάδες κλειστά σπίτια και να στεγαστούν σε αυτά  οι οικογένειες των προσφύγων, των άστεγων και των ανέργων!
·         Σίτιση, θέρμανση, περίθαλψη, παιδεία, πρόνοια  για τους πρόσφυγες με τα ίδια δικαιώματα σε δουλειά, μόρφωση, ασφάλιση. Μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες και τα ασυνόδευτα παιδιά.
·         Άσυλο και προστασία των προσφύγων.
·         Ανοικτά σύνορα για την προσφυγιά.
·         Κατάργηση της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας
·         Καμιά συμμετοχή και διευκόλυνση της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, στους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της Ε.Ε.

6/2/2017

 

Coordination of trade unions, student unions and other groups
       For solidarity to refugees and immigrants
                  http://syprome.blogspot.gr/


We stand by the struggle of the refugees in Elliniko
We ask for their demands to be satisfied
We condemn police violence, the slander by journalists and the stance of the Minister of the government

We are well aware of the struggle that the refugees have began in Elliniko, in the arrivals, on Saturday 4/2, rejecting taking the food, and which has expanded at those living at the baseball and the hokey field. We are also aware of their decision to restrict entry in their living place, to the responsible of the Ministry and the danish NGO DRC, which is in charge of the feeding.
A delegation of the Coordination of trade unions, student unions and other groups, has visited Elliniko on Sunday morning. The refugees have allowed us to enter the arrivals, contrary to all the previous times, when the responsible from the Ministry and the police, prohibited our entrance. So have allowed entrance to the journalists.
     Our delegation has met with a delegation of women refugees and has discussed with them. They have presented their problems to us, along with the demands of their mobilization. Many of the refugees are forced to stay for months in this place, in which the Ministry itself has led them, while afterwards it claimed that it is not an organized structure. The space is undivided, and all the refugees are forced to live together, in tents or on blankets, while they have constructed offhand dividers using ropes. Mice are all over the place, while the food, especially now that the feeding is provided by the company Geysinous, is not eatable. For the children, there is no proper food, dippers, or other sanitary items. There is no hot water, thus, especially children fall ill when they take a bath, the space is not properly heated, there is no place or hot water to wash their clothes. The children do not go to school, they have no medical care, they cannot use the bus because they can't afford to pay and fines are given to them. They need to have free relocation, the borders to open, and they need the right to live inside the cities. In the arrivals, there are even new-born babies
          The women delegation, after the presentation of their problems, gave us a paper with their demands for the improvement of the conditions. On behalf of the Coordination, we have promised our support to their struggle.
          We think of this struggle as fair, and of this form of struggle as right. Because we are well aware of the problems of all the refugees living in our countries, and their specific problems of the refugees in Elliniko, which result from their living conditions.
          On Monday morning, the Minister Mouzalas showed up at the arrivals, accompanied by a riot squad, while another one was waiting in the coast road. Ministry representatives and policemen tried violently to enter the space in which refugees where gathered, using a cutter and hiting the refugees, even small children, in front of the Minister.
          The Minister made statements in the camers, speaking of manipulation, incitement, and little participation of the refugees in the mobilization (while abstention from the meal was universal in the arrivals), he mentioned that the children of the refugees do not enter the school buses, and that this is the reason why they don't go to school, while at the same time «our» children do not have school buses (while the truth is that the Ministry has not bothered to inform and register children at the schools, not even in the afternoon classes as happens in the other camps, let alone to send buses!). He also fired threats, such us the following: «Whoever feels repressed in this structure, is free to go and suffer afterwards the consequences of their act» and others, such as that absention of meal is not a hunger strike.
          Mouzalas met with a refugees delegation, excluding a certain refugee. In this meeting, which lasted many hours, he did not commit to anything, other than a boiler of 600 lt for hot water, in order to wash the babies. For the feeding, he referred to the NGO, for the living in the camp he said that refugees will be transferred in 3 months in another place, without mentioning which one, while he demanded to open the place for the government officers.
          We are not at all impressed by the attitude of the government, of the parties of the regime and of the systemic media. Just like the head of ND, Kyriakos Mitsotakis, stated that he did not enter Moria because he would need many riot squads to protect him, and he did not want to disturb the greek police forces, in the same way the government, the State channel of ERT and willing reporters in radio and tv channels, have gone wild in order to vilify the refugees and their struggle.
          Supposedly named journalists say in the radio stations that the food is good, while they have not even tasted it of course, they say in the tv channels that the refugees have hit the Minister, while they comment on photos which clearly show a child hit in the eye by a policeman, and another policeman hitting another child. They say that they were the refugees who threw their children in the air, or on the Minister, and other monstrous things. At the same time, the tv channels have not shown the interviews they took from the refugees, with babies in their hands, explaining their drama and describing their living conditions. The state channel of ERT, in a morning show, lied that the mobilization in Elliniko started after the visit of the solidaires on Sunday (while the truth is that it had started since Saturday afternoon), in order to support the Minister in his declarations, that it is the solidaires who make the refugees struggle, and not their very problems.
          The problems created by the racist, xenophobic policies, the decisions of the EU, the Greek government, all the parties supporting the capitalists and the EU-Turkey agreement, are the only ones who «incite» the struggle of the refugees.
          The struggle of the refugees in Elliniko continues! And we will continue our solidarity in this struggle!
We fight along with the refugees, independent of religion, race, country of origin, for:
  • Human living conditions in houses and guest-houses inside the cities. Not isolated and marginalized in camps, under the restrictions of the EU.
  • We ask for housing programs in houses for all refugees, run by the state and not by NGOs. The money given to the NGOs must be given to rent thousands of closed houses and house the families of the refugees, of the homeless and the unemployed!
  • Feeding, heating, health care, education, social providence for the refugees, with the same rights in work, education and insurance. Care for the vulnerable groups and the unaccompanied children.
  • Asylum and protection of the refugees.
  • Open borders for the refugees.
  • Abolishment of the EU-Turkey agreement.
  • No participation – no facilitation by our country in the NATO, in the wars and the imperialist interventions of the EU.
6/2/2017
Coordination of trade unions, student unions and other groups
       For solidarity to refugees and immigrants
                  http://syprome.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.