Η Διακήρυξη της Κεσσάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ...

24/2/17

INVITATION A UNE REUNION-ASSEMBLEE DE COORDINATIONCOORDINATION de syndicats, d’associations d’étudiants et de collectivités locales
pour la SOLIDARITE aux REFUGIES et aux MIGRANTS http://syprome.blogspot.gr/

INVITATION A UNE REUNION-ASSEMBLEE DE COORDINATION
POUR LA SOLIDARITE AUX REFUGIES
DIMANCHE 5/3/2017, 11:00 HEURES

Chers/chères ami(e)s réfugié(e)s et migrant(e)s

Nous vous invitons à une réunion-assemblée à Athènes (salle de réunions de POE-OTA, 24, rue Karolou, Place Metaxourgeio, Dimanche 5/3/17 a 11:00, avec des représentants de syndicats, d’associations d’étudiants, de collectivités et des membres comités-mouvances solidaires aux réfugiés.
Il y aura traduction simultanée en arabe et en farsi.  Nous serons connectés par Skype avec des refugiés de divers camps, ainsi que des collectivités et des groupes solidaires de diverses villes.

L’objectif de cette réunion-assemblée est de discuter, estimer et organiser des actions communes du Mouvement Grec solidaire aux Refugiés concernant:
·       Les droits et les libertés des réfugiés demandeurs d’asile, relocalisation, expulsions
·       La vie dans les hot-spots et autres camps, l’enfermement et la ghettoïsation des réfugiés
·       Les conditions de logement, l’alimentation et les soins médicaux
·       Les droits des réfugiés à l’Education et au Travail
·       Les ingérences et les conflits armés de la U.E. et de l’OTAN, l’accord honteux entre l’UE et la Turquie, et le rétablissement des accords de Dublin concernant les refoulements des réfugiés des pays Européens au pays de première entrée, à partir du 15/3/17.
·       Les politiques du gouvernement grec et des autorités régionales/municipales en matière des réfugiés, ainsi que les politiques de financement et des Organisations Non Gouvernementales (ONG)
·       L’action de forces conservatrices, xénophobes, racistes, et fascistes
·       Réfugiés en Grèce. Vivre ensemble, Travailler ensemble.  L’impact sur nous tous.
·       Nos positions sur les questions susmentionnées
·       L’expérience acquise par nos actions/interventions aux écoles, quartiers, lieux de travail, lieux de habitation des réfugiés, aussi bien que par les mobilisations centrales
·       La mise à niveau et la mise en date de nos actions communes entre Grecs et réfugiés, la meilleure coordination des collectivités à l’échelle nationale, la programmation des prochaines étapes et actions, la campagne et la manifestation du 18 mars.
·       L’amélioration de l’organisation et de la communication entre réfugiés de divers endroits
Nous vous attendons!