Η Διακήρυξη της Κεσσάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ...

6/10/16

Ψήφισμα του ΠΤΔΕ ΑΠΘ για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων


Οι διδάσκουσες και οι διδάσκοντες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, όπως και όλων των παιδιών, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε μορφή περιθωριοποίησης και γκετοποίησής τους και να  διέπεται από τις αρχές της ένταξης και της διαπολιτισμικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να απομονωθούν όλες οι φωνές που οδηγούν στη δημιουργία στερεοτύπων και προκαταλήψεων εναντίον των προσφυγόπουλων και να εξαλειφθούν οι πρακτικές που οδηγούν στον αποκλεισμό και τις διακρίσεις.
Θεωρούμε ότι τα παιδιά των προσφύγων, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος παραμονής τους στη χώρα μας και του νομικού πλαισίου που θα διέπει αυτή την παραμονή, πρέπει να ενταχθούν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα με όρους συνεκπαίδευσης  με τα ελληνόπουλα και η κυβέρνηση να φροντίσει, παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε αυτό να υλοποιηθεί.