Η Διακήρυξη της Κεσσάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ...

11/6/16

Επιστολή από το Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων για τις συνθήκες και τα δικαιώματα των προσφύγων στα κέντρα διαμονής στην ΉπειροΕπιστολή προς τα τοπικά συντονιστικά κέντρα διαχείρισης προσφυγικής κρίσης έστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων τονίζοντας ότι καθυστερεί «κατά τρόπο απαγορευτικό και επικίνδυνο η καταγραφή των φιλοξενούμενων και η επίσπευση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου και μετεγκατάστασης ιδιαίτερα των ευάλωτων ατόμων».

Ο ΔΣΙ καταγγέλλει ότι «οι συνθήκες φιλοξενίας στον Κατσικά, είναι ταυτόσημες με εξευτελιστική μεταχείριση των εκεί φιλοξενούμενων» και ότι «υπάρχει παντελής έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης της παροχής ιατρικής φροντίδας στο κέντρο φιλοξενίας».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, στις επισκέψεις που έχει πραγματοποιήσει, με την εθελοντική του ομάδα, στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή των Ιωαννίνων (Κατσικά, Τσεπέλοβο, Κόνιτσα και Δολιανά) προέβη στις παρακάτω διαπιστώσεις, τις οποίες θεωρεί απαραίτητο να θέσει υπόψη Σας, ώστε να ληφθούν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων Σας,  τα αναγκαία μέτρα:

1) Κατ΄ αρχήν, είναι κοινός τόπος ότι οι συνθήκες φιλοξενίας στον Κατσικά, είναι ταυτόσημες με εξευτελιστική μεταχείριση των εκεί φιλοξενούμενων συνανθρώπων μας, και δεν συνάδουν με τον πολιτισμό της Χώρας μας και της περιοχής μας. Ως εκ τούτου καθίσταται ιδιαίτερα επιβεβλημένη η άμεση απομάκρυνσή τους (ανεξάρτητα από τυχόν δρομολογούμενες υποδομές) και η επίσπευση της εγκατάστασής τους σε  στεγασμένους χώρους (οι οποίοι μπορούν να βρεθούν με τη συνεργασία των αρμοδίων φορέων της περιοχής, Περιφέρειας, Δήμου Ιωαννιτών, όμορων Δήμων, πολιτών κλπ), πριν μεγιστοποιηθούν και επεκταθούν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους ίδιους τους φιλοξενούμενους και τους κατοίκους της περιοχής και που ενδέχεται να οδηγήσει στην καταδίκη της Χώρας μας για μια ακόμη φορά από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2) Καθυστερεί κατά τρόπο απαγορευτικό και επικίνδυνο η καταγραφή των φιλοξενούμενων και η επίσπευση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου και μετεγκατάστασης ιδιαίτερα των ευάλωτων ατόμων (ηλικιωμένων, ασυνόδευτων ανηλίκων, ατόμων με αναπηρίες κλπ) και οικογενειακής επανένωσης, γεγονός που παραβιάζει άμεσα και ουσιωδώς τα ανθρώπινα δικαιώματα των φιλοξενούμενων.


3) Δεν έχει γίνει καμία απολύτως προσπάθεια ενημέρωσης των φιλοξενούμενων τόσο για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ στους χώρους φιλοξενίας, ενώ η παντελής έλλειψη διερμηνέων στους χώρους φιλοξενίας καθιστά αδύνατη τη συζήτηση των προβλημάτων που αναφύονται και την επίλυσή τους.

4) Υπάρχει παντελής έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης της παροχής ιατρικής φροντίδας στο κέντρο φιλοξενίας στον Κατσικά, ενώ μας διατυπώθηκαν, σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας, σειρά περιστατικών που χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας, η οποία είτε δεν παρέχεται, είτε παρέχεται με καθυστέρηση  και με κίνδυνο για την υγεία των ίδιων των ασθενών, των λοιπών φιλοξενούμενων αλλά και της δημόσιας υγείας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο πρόβλημα της μη χορήγησης δωρεάν ιατροφαρμακευτικών αγωγών.

5) Σε όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας διατυπώθηκαν έντονες διαμαρτυρίες για την ποιότητα και ποσότητα του παρεχόμενου φαγητού, ιδιαίτερα για την έλλειψη γάλατος για τα ανήλικα, λόγος για τον οποίο θα πρέπει να γίνει άμεσα έλεγχος, από τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με την πλήρωση των όρων του διαγωνισμού για τη σίτιση των φιλοξενούμενων και την ποιότητα του φαγητού.

6) Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να ενημερωθούν οι πρόσφυγες για την αυτο-οργάνωσή τους ώστε οι ίδιοι να προσφέρουν υπηρεσίες στα Κέντρα Φιλοξενίας με ένα ημερήσιο πρόγραμμα Ενδεικτικά στα πλαίσια της αυτό- οργάνωσής τους θα μπορούσαν:

- Να καλύπτουν με προσωπική εργασία οι ίδιοι μέρος της καθαριότητας των χώρων που φιλοξενούνται (κοιτώνων, WC, κοινοχρήστων χώρων κλπ). Οι εργασίες αυτές τους καθιστούν συνυπεύθυνους για τους χώρους στους οποίους φιλοξενούνται, βοηθούν στην εξοικονόμηση πόρων και στην ομαλή ένταξή τους  στον κοινωνικό ιστό.

- Να συνδράμουν στη απασχόληση των παιδιών που φιλοξενούνται στα Κέντρα με ημερήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών δεδομένου ότι πολλοί από τους ενήλικες φιλοξενούμενους είναι επιστήμονες, εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων κλπ), με δεδομένη την άρνησή τους να συμμετέχουν σε ελληνικά προγράμματα, όπως μας διατυπώθηκε.
- Να παρέχουν εθελοντικά μαθήματα αραβικής γλώσσας στον τοπικό πληθυσμό, ενέργεια που θα βοηθούσε την ομαλή συνύπαρξη προς όφελος όλων.

7) Επιβεβλημένη θεωρούμε δε:

Την μόνιμη παρουσία, στα Κέντρα φιλοξενίας Κατσικά, Τσεπελόβου και Δολιανών, υπεύθυνου – επιβλέποντος και διερμηνέα προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τα αναφυόμενα κάθε φορά προβλήματα και την προώθηση λύσεων αυτών και ιδιαίτερα των προβλημάτων που αφορούν θέματα αρμοδιότητάς σας, ήτοι διαμονής, σίτισης και υγειονομικής περίθαλψης.

- Τον άμεσο και ειδικό συντονισμό της παρουσίας των ιατρών που δραστηριοποιούνται στα κέντρα, για την εξασφάλιση της πληρότητας της ιατρικής φροντίδας.

- Τον επαναλαμβανόμενο ψεκασμό των χώρων φιλοξενίας για την απομάκρυνση εντόμων και λοιπών παράσιτων οργανισμών, σκορπιών, φιδιών κλπ. για την προστασία των φιλοξενούμενων και  τη διασφάλιση της υγείας τους αλλά και της δημόσιας υγείας.

- Την εγκατάσταση γιγαντοοθόνης για την παρακολούθηση όλων των αραβόφωνων δελτίων ειδήσεων και για την ψυχαγωγία των φιλοξενουμένων.

Ευελπιστούμε ότι οι προαναφερόμενες διαπιστώσεις και σκέψεις μας, θα τύχουν της δέουσας προσοχής εκ μέρους Σας, και θα ενεργήσετε προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των προτάσεών μας και ακόμη περαιτέρω δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς ανθρώπινης διαβίωσης των φιλοξενούμενων.

Αναμένουμε δε και την πρόσκλησή Σας για συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου, προκειμένου να συνεισφέρουμε με προτάσεις και πρωτοβουλίες προς επίλυση των συνεχώς αναφυόμενων και πολλαπλασιαζόμενων προβλημάτων.